MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  02-10-2018 | 15:40
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2018 | 10:01
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 02.10.2018

 

„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej

o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.”

Gk.271.0041.2018

 

 

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_BZP_winda_Imielin_GK_271_0041_2018.pdf

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_winda_Imielin_GK_271_0041_2018.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0041_2018.pdf

 

Uwaga: Zauważono oczywistą omyłke pisarską w SIWZ dotyczącą daty otwarcia ofert i terminu złożenia wadium.

Prawidłowa data (tak jak jest w ogłoszeniu o zamówieniu)  to oczywiście jest 18.10.2018r.  (październik).

 

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_11_10_2018r__winda_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_winda_w_budynku_komunalnym_w_Imielinie.pdf

 

SIWZ_winda_w_budynku_komunalnym_Imielin.pdf

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-winda.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-winda.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-winda-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-winda.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-winda.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-winda.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-projekt-winda.zip
««« powrót