MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  30-08-2018 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2018 | 11:06
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 30.08.2018

 

 

„Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Drzymały w Imielinie

na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.”

GK.271.0040.2018

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-_asfalt_ul__Drzymaly.pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej__oferty  GK_271_0040_2018.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0040_2018.pdf

 

Uwaga: W załączniku nr 1 do SIWZ (wzór formularza ofertowego) zauważono błąd w założonych ilościach robót do wykonania.

Poniżej zamieszczony został poprawiny załącznik nr 1 (wzór formularza ofertowego)

zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_asfalt_Drzymaly.doc

 

Ogloszenie_o_zamowienieniu_wykonanie_nakladki_asfaltowej_ul__Drzymaly_w_Imielinie.pdf

SIWZ_wykonanie_nakladki_asfaltowej_na_ul__Drzymaly_w_Imielinie.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-asfalt-drzymaly.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-asfalt-ul.-drzymaly.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-asfalt-drzymaly.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-asfalt-drzymaly.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-asfalt-drzymaly.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-nakladki-asfaltobetonowe-2018.zip
««« powrót