MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  24-07-2018 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  22-08-2018 | 14:32
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Modernizacja ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 24.07.2018

 

 

„Modernizacja ulicy Drzymały w Imielinie

na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.”

GK.271.0031.2018

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_modernizacja_ul__Drzymaly_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Modernizacja_ul__Drzymaly.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0031_2018.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_modernizacja_ul__Drzymaly.pdf

SIWZ_modernizacja_ul__Drzymaly_w_Imielinie.pdf

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-modernizacja-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-modernizacja-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-modernizacja-ul.-drzymaly.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-modernizacja-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-modernizacja-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-modernizacja-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-dokumentacja-projektowa.zip
««« powrót