MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  23-07-2018 | 16:39
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2018 | 13:43
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Imielin wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019.” 23.07.2018

 

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Imielin

wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem

w roku szkolnym 2018/2019.”

GK.271.0032.2018

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dowoz_dzieci_w_roku_szkolnym_2018_2019.pdf 

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dowóz dzieci czesc_1_trasa nr 1 .pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_dowoz_dzieci_2018_2019_część_2, trasa nr 2.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_dowoz_niepelnosprawnych_dzieci_w_roku_szkolnym_2018_2019.pdf

SIWZ_dowoz_niepelnosprawnych_dzieci_w_roku_szkolnym_2018_2019.pdf

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz_ofertowy-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-osob-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2018-2019.doc
zalacznik-nr-7-7a-7b-opis-przedmiotu-zamowienia-dowoz-dzieci-w-roku-szk.-2018-2019.pdf
««« powrót