MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2019 | 12:25
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2019 roku.” 17.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2019 roku.” 04.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.” 14.03.2019
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.” 14.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2019 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 21.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 14.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
"Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2019." 04.01.2019
więcej »»»
,,Dokończenie inwestycji dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” 22.11.2018
więcej »»»
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2019 – 2020.” 18.10.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 02.10.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2018/2019.” 03.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 30.08.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od sali gimnastycznej do ulicy Miarki.” postępowanie drugie 13.08.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Modernizacja ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 24.07.2018
więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Imielin wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019.” 23.07.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od sali gimnastycznej do ulicy Miarki.” 10.07.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Imielin.” 21.06.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 25.05.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Miasta Imielin." 27.04.2018
więcej »»»
„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2018 roku.” 26.04.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4