MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  05-08-2021 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2021 | 14:38
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2021/2022.” 05.08.2021

 

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2021/2022.”

GK.271.25.2021

 

Ogloszenie_BZP_o_wyniku_postepowania_Akcja_Zima_2021_2022_Imielin_.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_AZ_2021_2022-sig.pdf

Zestawienie_i_ocena_ofert_AZ_2021_2022_GK_271_25_2021.pdf

 

Protokol_z_otwarcia_ofert_AZ_2021_2022_Imielin_GK_271_25_2021popr-sig.pdf

Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zadania_AZ_2021_2022_GK_271_25_2021-sig.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_AZ_21_22_Imielin_2021_BZP_00138103_01.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_.pdf

SWZ_Akcja_Zima_2021_2022_Imielin-sig.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-akcja-zima-2021-2022.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-125-ust.1-az-2021-2022-.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-az-2021-2022-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-uslug-az-2021-2022.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-az-2021-2022.doc
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-zlozonych-w-oswiadczeniu-wstepnym-az-2021-2022-.doc
zalacznik-nr-7-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-az-2021-2022-imielin.pdf
zalacznik-nr-8-informacje-ogolne-az-2021-2022-sig.pdf
zarzadzenie-bm-powolanie-komisji-przetargowej-az.pdf
««« powrót