MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  15-07-2021 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  26-08-2021 | 15:30
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022." 15.07.2021

 

„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin

wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem

w roku szkolnym 2021/2022."

GK.271.23.2021

Ogloszenie_BZP o_wyniku_postepowania_dowoz_dzieci_Imielin_GK_271_23_2021_.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dzieci_cz__3_2021-sig-1.pdf

Zestawienie_i_ocena_ofert_dowoz_dzieci_cz_3.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dzieci_cz__1_2021-sig.pdf

Zestawienie_i_ocena_ofert_cz__1_dowoz_dzieci_21_22.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dzieci_cz__2_2021-sig.pdf

Zestawienie_i_ocena_ofert_cz__2_ZP-21.pdf

 

Protokol_z_otwarcia_ofert_dowoz_dzieci_2021_2022_Imielin_GK_271_23_2021-sig.pdf

Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowania_zadania_GK_271_23_2021-sig.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_dowoz_dzieci_w_roku_szkolnym_2021_2022_Imielin.pdf

SWZ_dowoz_dzieci_w_roku_szkolnym_2021_2022-sig.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-dowoz-dzieci-2021-2022.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-125-ust.1-dowoz-dzieci-2021-2022.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dowoz-dzieci-2021-2022.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-osob-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2021-2022.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2021-2022.doc
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-zlozonych-w-oswiadczeniu-wstepnym-dowoz-dzieci-2021-2022.doc
zalacznik-nr-7-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-dowoz-dzieci-2021-2022.pdf
zalaczniki-nr-7a-7b-7c.pdf
zalacznik-nr-8-dowoz-dzieci-2021-2022-sig.pdf
zarzadzenie-bm-o-powolaniu-komisji-przetragowej-271.1.006.2021.pdf
««« powrót