MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  28-05-2021 | 09:02
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2021 | 13:08
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont pokryć dachowych na budynkach szkół podstawowych oraz budynku urzędu miasta w Imielinie.” 28.05.2021

 

„Remont pokryć dachowych na budynkach szkół podstawowych

oraz budynku urzędu miasta w Imielinie.”

GK.271.18.2021

 

Ogloszenie_w_BZP_o_wyniku_postepowania_zawarcie_umowy_cz__1_i_2_,_uniewaznienie_cz_3.pdf

Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_dachy_Imielin_cz__1.pdf

Zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_dachy_Imielin_cz__2.pdf

 

Protokol_z_otwarcia_ofert_dachy_Imielin_GK_271_18_2021-sig.pdf

Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zadania_remonty_dachow_Imielin_GK_271_18_2021-sig.pdf

Uwaga: 2 zmiana terminu składania ofert.

Ogloszenie_(2)_o_zmianie_ogloszenia_dachy_Imielin.pdf

Informacja_o_2_zmianie_tresci_SWZ_dachy_Imielin.pdf

 

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_remonty_dachow.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SWZ_-_remonty_dachow_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_GK_271_18_2021_dachy_Imielin.pdf

SWZ_dachy_w_Imielinie-sig.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-dachy-imielin.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-125-ust.1-dachy-imielin-.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dachy-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-dachy-imielin.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-dachy-imielin.doc
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-zlozonych-w-oswiadczeniu-wstepnym-dachy-imielin.doc
zalaczni-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dachy-imielin.zip
zalacznik-nr-8-do-swz-informacje-ogolne-gk.271.18.2021-sig.pdf
zarzadzenie-bm-powolanie-komisji-przetrgowej.pdf
««« powrót