MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  08-04-2021 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  19-05-2021 | 15:12
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” (postępowanie drugie) 08.04.2021

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.”

GK.271.12.2021

 

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_ul__Wandy_(2)_Imielin_GK_271_12_2021.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ul__Wandy_2_Imielin_GK_271_12_2021-sig.pdf

Protokol_z_otwarcia_ofert_ul__Wandy_(2)_GK_271_12_2021-sig.pdf

Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zadania__ul__Wandy_(2)_GK_271_12_2021-sig.pdf

Uwaga: Zauważono omyłkę pisarską w SWZ w rozdziale X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w pkt  2. powinno być Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 22 maja 2021 r. W ogłoszeniu o zamówieniu w SKCJI VIII- PROCEDURA w pkt. 8.4. jest poprawny Termin związania ofertą: do 2021-05-22, wobec czego nie wymaga ta pozycja zmiany ogłoszenia (ogłoszenia o zmianie ogłoszenia) .

 Ogloszenie_o_zamowieniu_ul__Wandy_(2).pdf

SWZ_ul__Wandy_(2)-sig.pdf

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-125-ust.1-przebudowa-ul.-wandy-.doc
zalacznik-nr-3-do-swz-projekt-umowy-ul.-wandy-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-zlozonych-w-oswiadczeniu-wstepnym-.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-przedmiary-ul.wandy-imielin-2-.zip
zalacznik-nr-8-informacje-ogolne-id-postepowania-szyfrowanie-ofert-sig.pdf
zarzadzenie-bm-komisja-przetrgowa-271.1.003.2021.pdf
««« powrót