MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  25-02-2021 | 16:36
data ostatniej modyfikacji:  25-03-2021 | 13:58
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” 25.02.2021

 

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.”

GK.271.8.2021

 

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ul__Wandy_Imielin_GK_271_8_2021_.pdf

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_BZP -_uniewaznienie_postepowania_GK_271_8_2021_ul__Wandy.pdf

Protokol_z_otwarcia_ofert_ul__Wandy_GK_271_8_2021-sig.pdf

Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zadania_ul__Wandy_GK_271_8_2021-sig.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_ul__Wandy_cz__5-sig.pdf

TOR_DOR_zasw__zgloszenie.pdf

 

Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_ul__Wandy_cz__4-sig.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SWZ_(2)-sig.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_ul__Wandy_cz_3-sig.pdf

Imielin_-_ul__Wandy_-_etap_I_-_poprawiony_-_przedmiar.pdf

Imielin_-_ul__Wandy_-_etap_II_-_poprawiony_-_przedmiar.pdf

 Uwaga: Poprawiono przedmiary robót (aktualne przedmiary powyżej).

 

Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_ul__Wandy_cz_2-sig.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SWZ_(1)_ul__Wandy-sig-1.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_ul__Wandy_cz_1-sig.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_(1)_ul__Wandy.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP.pdf

SWZ_ul__Wandy-sig.pdf

Uwaga: W związku z faktem, iż w załaczniku nr 3 - projekt umowy zauważono oczywiste omyłki pisarskie oraz zapisy niezgodne z nowym PZP, zamieniono niniejszy załacznik do SWZ. Zmienioną treść zamieszczono poniżej .

Wprowadzone zmiany do SWZ nie wymagają zmiany Ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powodują zmiany terminów składania i otwarcia ofert .

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-125-ust.1-przebudowa-ul.-wandy-.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-wandy.doc
zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-zlozonych-w-oswiadczeniu-wstepnym-.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-ul.-wandy.zip
zalacznik-nr-8-.doc
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-wandy-poprawiany.pdf
««« powrót