MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-12-2020 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2021 | 12:40
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia (655002S) w Imielinie.” 22.12.2020

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia (655002S) w Imielinie.”

GK.271.35.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_ul__Wyzwolenia_GK_271_35_2020.pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_Wyzwolenia.pdf

 Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_35_2020_ul__Wyzwolenia.pdf

Link do transmisji on-line z otwarcia ofert:  youtu.be/PcI3aXfuIgc

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_5_01_2021.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_przebudowa_ul__Wyzwolenia_Imielin.pdf

SIWZ_przebudowa_ul__Wyzwolenia_w_Imielinie.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ul.-wyzwolenia.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przebudowa-ul.-wyzwolenia.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-ul.-wyzwolenia.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-wyzwolenia.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-wyzwolenia.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przebudowa-ul.-wyzwolenia.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia.zip
zalacznik-nr-7-przedmiary.zip
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót