MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  28-09-2020 | 19:47
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2020 | 14:58
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
  Wyniki postępowania
„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. (postępowanie trzecie) 28.09.2020

 

 

„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.”

Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania.

(postępowanie trzecie)

GK.271.29.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_termomodernizacja_Imielin_-_co_GK_271_29_2020.pdf

 

Postanowienie_o_umorzeniu_postepowania_odwolawczego_przez_KIO.pdf

 

Zawiadomienie_o_zlozeniu_odwolania_2.pdf

2020_11_02_Odwolanie_BES.pdf

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  przetargu: „Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. (postępowanie trzecie)

 Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_29_2020_termomodernizacja_co_Imielin.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: www.youtube.com/watch

Umorzenie_postepowania_odwolawczego_KIO_2515_20.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_BZP_-_termomodernizacja_co_-_Imielin_GK_271_29_2020.pdf

Uwaga: W związku ze złożonym odwołaniem dokonuje się zmiany treści SIWZ wraz z terminem składania i otwarcia ofert. Zmieniono w treści opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, formularz ofertowy oraz dodano wzór wykazu oferownych urzadzeń, który winien złożyć wraz z formularzem ofertowym każdy wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu. 

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_termomodernizacja_-_co__Imielin.pdf

 

Zawiadomienie_o_zlozeniu_odwolania.pdf

2020_10_05_Odwolanie_BES.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_termomodernizacja_co_cz__2_Imielin.pdf

SIWZ_termomodernizacja_cz__2_co_Imielin.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-termomodernizacja-cz.2.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-termomodernizacja-zaplecza-sportowego-instalacyjne-.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-termomodernizacja-cz.2.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-termomodernizacja-cz.-2.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-termomodernizacja-cz.-2.doc
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
zalacznik-do-formularza-ofertowego-wzor-wykazu-oferowanych-urzadzen.doc
poprawiony-zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-termomodernizacja-cz.2.doc
poprawiony-zlacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa.zip
««« powrót