MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  04-09-2020 | 17:19
data ostatniej modyfikacji:  22-10-2020 | 12:54
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od ul. Aptecznej do ul. Dobrej." 04.09.2020

 

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Imielinie

na odcinku od ul. Aptecznej do ul. Dobrej."

GK.271.26.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_-_przebudowa_ul__M_Dabrowskiej_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_przebudowa_ul__M_Dabrowskiej_Imielin.pdf 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_26_2020.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: youtu.be/9OLATfDSmxA 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_przebudowa_ul__M_Dabrowskiej_w_Imielinie.pdf

SIWZ_-_przebudowa_ul__M_Dabrowskiej_w_Imielinie.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-m.dabrowskiej.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przebudowa-m.dabrowskiej.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-ul.-m.dabrowskiej.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-m.dabrowskiej.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-m.dabrowskiej.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przebudowa-m.dabrowskiej.doc
zalacznik-nr-7-dokumentacja-projektowa-przedmiar-m.dabrowskiej.zip
zarzadzenie-bm-komisja-przetrgowa-przebudowa-ul.-m.dabrowskiej.pdf
««« powrót