MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  03-09-2020 | 18:44
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2020 | 12:43
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2020/2021.” 03.09.2020

 

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2020/2021.”

GK.271.25.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia BZP_AZ_2020_2021_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_AZ_2020_2021_Imielin_GK_271_25_2020.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_AZ_2020_2021.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: www.youtube.com/watch

Uwaga w treści SIWZ zauważono omyłke pisarską w rozdzieale XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 4. powinno być oczywiście: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek zamawiającego na konto nr 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: GK.271.25.2020.

Ogloszenie_o_zamowieniu_Akcja_Zima_2020_2021_Imielin.pdf

SIWZ_akcja_zima_2020_2021.pdf

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-akcja-zima-2020-2021.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-akcja-zima-2020-2021.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-akcja-zima-2020-2021.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-uslug-az-2020-2021.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-az-2020-2021.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-akcja-zima-2020-2021.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-akcja-zima-2020-2021.pdf
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa-akcja-zima-2020-2021.pdf
««« powrót