MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  02-09-2020 | 15:59
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2020 | 12:33
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymały w Imielinie.” Etap I. 02.09.2020

 

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi

ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymały w Imielinie.”

Etap I.

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_-_sciezka_ul__Kolejowa_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_sciezka_rowerowa_ul__Kolejowa_Imielin.pdf

 Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_24_2020.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: youtu.be/R_yl2x0Nxgo

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_sciezka_ul__Kolejowa_Imielin.pdf

SIWZ_sciezka_etap_I_ul__Kolejowa_Imielin.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-sciezka-kolejowa.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-sciezka-kolejowa.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-sciezka-etap-1-ul.-kolejowa.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-sciezka-kolejowa.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-sciezka-kolejowa.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-sciezka-kolejowa.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-sciezka-kolejowa-drzymaly.zip
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót