MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  20-08-2020 | 15:10
data ostatniej modyfikacji:  28-09-2020 | 19:40
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. 20.08.2020

 

 

„Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.”

Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania.

GK.271.23.2020

 

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_BZP_-_termomodernizacja_co__Imielin.pdf

Uwaga: W nawiązaniu do pisma Wykonawcy  z dn. 1.09.2020r. (treść zamieszczono poniżej) , informuje się, iż  Zamawiający postanawia unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Odpowiedz_na_pismo_z_dnia_1_09_2020_r_-_informacja_o_niezgodnej_z_przepisami_ustawy_czynnosciami_c_o__Imielin.pdf

Uwaga: W nawiązaniu do odpowiedzi na pismo z dn. 27.08.2020 r. poniżej przedstawiono poprawiony (uzupełniony o zasobniki C.W.U) załacznik nr 5 do niniejszego pisma:

poprawiony_zal__nr_5_do_odpowiedzi_na_pismo_z_dn__27_zaplecze_sportowe-KOTLOWNIA_PB_pop.pdf

Odpowiedz_na_pismo_z_dn_27_08_2020r__c_o_.pdf

zal__1_do_p__27_08_OPIS_DODATKOWY_INSTALACJE.pdf

zal__2_do_p__27_08__swietlica-SCHEMAT_WYMIANY_GRZEJNIKOW_PARTER.pdf

zal__3_do_p__27_08__swietlica-SCHEMAT_WYMIANY_GRZEJNIKOW_PIETRO.pdf

zal__4_do_p__27_08_zaplecze_sportowe-KOTLOWNIA_INW.pdf

zal__5_do_p__27_08__zaplecze_sportowe-KOTLOWNIA_PB.pdf

zal__6_do_p__27_08_zaplecze_sportowe-SCHEMAT_WYMIANY_GRZEJNIKOW.pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_25_08_2020_C_O_.pdf

UWAGA: W związku z sugestiami Wykonawców, w nawiązaniu do powszechnie znanej sytuacji epidemicznej, odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ są wysyłane tylko drogą elektroniczną e-mail oraz publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami na niniejszej stronie BIP. Jeżeli ktoś z Wykonawców oczekuje odpowiedzi w formie papierowej otrzymanej drogą tradycyjną tj. pocztą, to prosi sie o wyraźne przekazanie takiej informacji w korespondencji przesłanej na adres e-mail: przetargi@imielin.pl. Wówczas taka odpowiedź zostanie również przesłana do Wykonawcy zadającego dane pytania w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie dokumenty w formie papierowej (oryginały) są dostepne do wglądu na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedzi na pytania prosze traktować jak część treści SIWZ, a informacje zawarte w nich obowiązują wszystkich zainteresowanych udziałem w postepowaniu Wyknawców.

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_26_08_2020_C_O_.pdf

Odpowiedz_na_pismo_z_dnia_24_08_br_-_termomodernizacja_cz_2.pdf

zalacznik_do_formularza_ofertowego_termomodernizacja_cz_2.doc

Odpowiedz_na_pytanie_z_dn_21_08__CO_Imielin.pdf

SIWZ_termomodernizacja_czesc_nr_2_CO.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-termomodernizacja-cz.2.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-termomodernizacja-cz.2.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-termomodernizacja-zaplecza-sportowego-instalacyjne-.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-termomodernizacja-cz.2.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-termomodernizacja-cz.-2.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-termomodernizacja-cz.-2.doc
zarzadzenie-bm-powolanie-komisji-przetargowej.pdf
zalacznik-nr-7-czesc-nr-2.zip
poprawiony-zalacznik-do-formularza-ofertowego-termomodernizacja-cz.2.doc
zal.-4-do-p.-27.08-zaplecze-sportowe-kotlownia_inw.pdf
««« powrót