MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  10-08-2020 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2020 | 13:56
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 10.08.2020

 

 

„Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu

i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.”

GK.271.20.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_-_Budowa_przedszkola_w_Imielinie_GK_271_20_2020.pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_pn__GK_271_20_2020_przedszkole_Imielin.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_20_2020.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: youtu.be/qADRHA6RjuU

Uwaga: Zauważono omyłkę w SIWZ, którą się niniejszym koryguje. We wzorze do wyliczenia punktacji oferty w kryterium • Kwalifikacje zawodowe (K) i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania, powinno być – Doświadczenie Kierownika Budowy Kwalifikacje zawodowe (K) Liczba punktów = LB x 50 pkt. x waga,  LB – doświadczenie, tj. liczba budów jak poniżej, na których wskazany kierownik pełnił rolę kierownika budowy (1 lub 2 budowy).

Odpowiedz_na_pytania_z_dn__14_09_br_przedszkole_Imielin_GK_271_20_2020.pdf

Uzupelnienie_odpowiedzi_pismo_nr_9_z_20_08_2020r_.pdf

Uzupelnienie_odpowiedzi  z  3.09.br_-_zestawienie_zbiorcze_cz_2.pdf

Uwaga: W uzupełnieniu dokumentacji projektowej poniżej zamieszczono następujące opracowania:

STWIOR_Karta_tytulow-_WEWNETRZNE-PB.PDF

STWiOR_-WEWNETRZNE.PDF

ZESTAWIENIA_DRZWI_I_OKIEN_WEWNETRZNYCH.pdf

ZESTAWIENIA_SLUSARKI_FASADOWEJ_ZEWNETRZNEJ.pdf

ZESTAWIENIA_SLUSARKI_ZEWNETRZNEJ.pdf

RZUT_PARTERU.pdf

RZUT_PIETRA.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_(2)__termin_skladania_ofert_wadium_przedszkole_Imielin_BZP.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_(2)_-_przedszkole_Imielin_terminy.pdf

Uwaga: W odpowiedzi na liczne zapytania Wykonawców w sprawie terminu składania ofert, informuje się, że Zamawiający przesuwa ten termin na 21.09.2020r. na godz. 12.55. W związku z tym niebawem zostanie opublikowana informacja o zmianie terści SIWZ w tym zakresie i terminie składania wadium oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  Informuje się jednocześnie, iż będą również udzielone i opublikowane na niniejszej stronie pozostałe odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ, które nie zostały udzielone w poprzedniej informacji zbiorczej.

Odpowiedzi_na_pytania_do_pn__GK_271_20_2020_przedszkole_Imielin_-_zestawienie_zbiorcze cz.1.pdf

Odpowiedz_na pytanie z_dn_28_08_br__(1)_przedszkole.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_przedszkole_Imielin.pdf

Uwaga: W związku z poniższym zmienia się termin składania i otwarcia ofert.  Nowy termin tj. do dnia 15.09.2020r. do godziny 10:55.

zmiana_(1) tresci_SIWZ__przedszkole_Imielin.pdf

Uwaga: Informuje się wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż z dniem 26.08.2020r upłynęła połowa wyznaczonego terminu skłądania ofert.

Odpowiedz_na_pismao_z_dn_20_08__przedszkole_Imielin.pdf

UWAGA: W związku z sugestiami Wykonawców, w nawiązaniu do powszechnie znanej sytuacji epidemicznej, odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SIWZ są wysyłane tylko drogą elektroniczną e-mail

oraz publikowane zgodnie z obowiązującymi zasadami na niniejszej stronie BIP. Jeżeli ktoś z Wykonawców oczekuje odpowiedzi w formie papierowej otrzymanej drogą tradycyjną tj. pocztą,

to prosi sie o wyraźne przekazanie takiej informacji w korespondencji przesłanej na adres e-mail: przetargi@imielin.pl. Wówczas taka odpowiedź zostanie również przesłana do Wykonawcy zadającego

dane pytania w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszystkie dokumenty w formie papierowej (oryginały) są dostepne do wglądu na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania prosze traktowac jak część treści SIWZ, a informacje zawarte w nich obowiązują wszystkich zainteresowanych udziałem w postepowaniu Wyknawców. Prosze śledzić niniejszą stronę,

gdyż w opracowaniu są kolejne odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ.

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_19_08_2020_(1)_GK_271_20_2020_przedszkole_Imielin.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_z_dn__20_08_br__cz__1_przedszkole_Imielin.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ_z_dnia__18_08_2020_r__przedszkole_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_budowa_przedszkola_i_zlobka_w_Imielinie_przy_ul__Brata_Alberta.pdf

SIWZ_budowa_przedszkola_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przedszkole.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przedszkole.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przedszkole-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przedszkole.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przedszkole.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przedszkole.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-przedszkole-imielin.zip
zarzadzenie-bm-powolanie-komisji-przetargowej-przedszkole.pdf
««« powrót