MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  23-07-2020 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2020 | 13:01
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021.” 23.07.2020

 

Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin

wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych

i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021.”

GK.271.21.2020

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_21_2020.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: www.youtube.com/watch

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_dowoz_dzieci_w_roku_szkolnym_2020_2021_Imielin.pdf

SIWZ_dowoz_dzieci_w_roku_szkolnym_2020_2021_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dowoz-dzieci-2020-2021.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-osob-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-dowoz-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021.doc
zalacznik-nr-7-7a-7b-opis-przedmiotu-zamowienia-dowoz-dzieci-2020-2021.pdf
zarzadzenie-bm-powolanie-komisji-przetrgowej.pdf
««« powrót