MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  19-05-2020 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  19-05-2020 | 10:44
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażu wraz z utwardzeniem terenu po rozbiórce przy ulicy Karola Miarki nr 9 w Imielinie.” 19.05.2020

 

„Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażu wraz z utwardzeniem terenu po rozbiórce

przy ulicy Karola Miarki nr 9 w Imielinie.”

GK.271.16.2020

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_rozbiorka_i_utwardzenie_placu_ul__Miarki_9_Imielin.pdf

SIWZ_rozbiorka_i_utwardzenie_placu_ul__Miarki_9_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-3a-projekt-umowy-rozbiorka.pdf
zalacznik-nr-3b-utwardzenie-placu.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-7-a-rozbiorka-dokumentacja-projektowa.zip
zalacznik-nr-7b-przedmiar-robot-utwardzenie-terenu.zip
zarzadzenie-bm-271.1.006.2020-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót