MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  19-05-2020 | 10:44
data ostatniej modyfikacji:  04-08-2020 | 12:29
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażu wraz z utwardzeniem terenu po rozbiórce przy ulicy Karola Miarki nr 9 w Imielinie.” 19.05.2020

 

„Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażu wraz z utwardzeniem terenu po rozbiórce

przy ulicy Karola Miarki nr 9 w Imielinie.”

GK.271.16.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_rozbiorka_i_utwardzenie_placu_przy_ul__Miarki_9_w_Imielinie.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_16_2020_cz__1_rozbiorka_Miarki_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_16_2020_cz__2_utwardzenie_Miarki_Imielin_.pdf

 

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: youtu.be/1_0n64PRo5I

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_16_2020_rozbiorka_i_utwardzenie_przy_ul__Miarki_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_rozbiorka_i_utwardzenie_placu_ul__Miarki_9_Imielin.pdf

SIWZ_rozbiorka_i_utwardzenie_placu_ul__Miarki_9_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-3a-projekt-umowy-rozbiorka.pdf
zalacznik-nr-3b-utwardzenie-placu.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-rozbiorka-i-utwardzenie-miarki.doc
zalacznik-nr-7-a-rozbiorka-dokumentacja-projektowa.zip
zalacznik-nr-7b-przedmiar-robot-utwardzenie-terenu.zip
zarzadzenie-bm-271.1.006.2020-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót