MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  14-05-2020 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2020 | 14:13
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Kompleksowe wykonanie systemu klimatyzacji w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.” 14.05.2020

 

 

„Kompleksowe wykonanie systemu klimatyzacji w Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.”

MCK.261.1.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_MCK_261_1_2020-_klimatyzacja_w_DK_Sokolnia_w_Imielinie.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferety_-_klimatyzacja_DK_Sokolnia.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_klimatyzacja_Sokolnia_MCK_Imielin.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: youtu.be/e-uJAFc_p6o

 

Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_z_dn_26_05_br_klimatyzacja_Sokolnia.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_z_dn_25_05_br__(2)_klimatyzacja_Sokolnia.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_z_dn_25_05_br_klimatyzacja_Sokolnia.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_klimatyzacja_DK_Sokolnia_w_Imielinie.pdf

SIWZ_klimatyzacja_DK_Sokolnia_w_Imielinie.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-mck-imielin-klimatyzacja.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-mck-klimatyzacja.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-klimatyzacja-sokolnia.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-mck-klimatyzacja.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-mck-klimatyzacja.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-mck-imielin-klimatyzacja.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-klimatyzacja-sokolnia.zip
zarzadzenie-dyrektora-mck-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót