MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  14-05-2020 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2020 | 15:27
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Hallera w Imielinie.” 14.05.2020

 

 

„Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno – sportowego

przy ul. Hallera w Imielinie.”

GK.271.15.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_termomodernizacja_obiektow_zaplecza_sportowego_na_czesc_nr_1_i_uniewaznieniu_postepowania_w_czesci_nr_2_- Imielin_ul__Hallera.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__GK_271_15_2020_termomodernizacja_zaplecza_sportowego_Imielin część nr 1 .pdf

Część nr 1 – Roboty budowlane związane z dociepleniem budynków.

  Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_w_czesci_nr_2__termomodernizacja_budynkow_zaplecza_sportowego_ul__Hallera.pdf

(Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania.)

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_15_2020_termomodernizacja_zaplecza_sportowego_ul__Hallera_Imielin.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: www.youtube.com/watch?v=dob0169zaYA&feature=youtu.be

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_28_05_br__termomodernizacja_zaplecza_sportowego_ul__Hallera_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_termomodernizacja_budynkow_zaplecza_sportowego_przy_ul__Hallera_w_Imielinie.pdf

SIWZ_termomodernizacja_zaplecza_sportowego_ul__Hallera_37a.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-termomodernizacja.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-termomodernizacja.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-termomodernizacja-zaplecza-sportowego-budowlanka-.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-termomodernizacja-zaplecza-sportowego-instalacyjne-.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-termomodernizacja.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-termomodernizacja.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-miarki.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-okumentacja-projektowa-termomodernizacja-zaplecza-sportowego.zip
««« powrót