MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  07-04-2020 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  15-05-2020 | 12:45
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2020 roku.” 07.04.2020

 

 

„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów

na terenie Miasta Imielin w 2020 roku.”

GK.271.13.2020

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_rowy_2020_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_rowy_2020_Imielin.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_13_2020_rowy_2020_Imielin.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert: www.youtube.com/watch?v=2yOmYiO-xAI

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_rowy_2020_Imielin.pdf

SIWZ_rowy_2020_Imielin.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-rowy-2020.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-rowy-2020.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-rowy-2020.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-uslug-rowy-2020.doc
zalacznik-nr-5-grupy-kapitalowe-rowy-2020.doc
zalacznik-nr-6-opis-przedmiotu-zamowienia-przedmiar-rowy-2020-imielin.pdf
zarzadzenie-bm-nr-271.1.0004.2020-powolanie-komisji-przetargowej.pdf
««« powrót