MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  06-03-2020 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2020 | 14:44
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa drogi gminnej ul. K. Miarki (655024S).” 06.03.2020

 

 

„Przebudowa drogi gminnej ul. K. Miarki (655024S).”

GK.271.11.2020

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_BZP_-_ul__Miarki_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ul__Miarki_Imielin_GK_271_11_2020.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_11_2020_Miarki_Imielin.pdf

Retransmisja z publicznego otwarcia ofert :  www.youtube.com/watch

 

Zmiana_2_tresci_SIWZ_Miarki_Imielin.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ_z_dnia_18_03_br__Miarki_Imielin.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_16_03_br_Miarki_GK_271_11_2020.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_12_03_br_Miarki_GK_271_11_2020.pdf

 

Zmiana_tresci_SIWZ_Miarki_Imielin   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia__BZP_ul__Miarki_Imielin.pdf

 

Odpowiedzi_na_pytania_z_dn_11-12_03_br_Miarki.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_09_03_br__Miarki_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_przebudowa_ul__Miarki_Imielin.pdf

SIWZ_ul__Miarki_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-miarki.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-miarki.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-ul.-miarki.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-miarki.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-miarki.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-miarki.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-ul.-miarki-imielin.zip
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot-miarki-imielin.pdf
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
««« powrót