MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  06-02-2020 | 12:38
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2020 | 14:10
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie.” 06.02.2020

„Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie.”

 

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi

- łącznika ul. Drzymała i ul. Brata Alberta w Imielinie.

„Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie.”

 GK.271.8.2020

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_Lacznik_Imielin_GK_271_8_2020.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_pn__GK_271_8_2020_Lacznik_Imielin.pdf

Wniosek_o_przedluzenie_terminu_zwiazania_oferta.pdf

zalacznik__zgoda_na_przedluzenie_terminu_zwiazania_oferta.doc

 

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_8_2020_Lacznik_Imielin.pdf

 

Uwaga: Przypomina się wszystkim  Wykonawcom o zmienionej nazwie zadania. Proszę uwzglednić zmienioną nazwe w swoich ofertach i innych skadanych dokumentach.

Poniżej zamieszczono wzory dokumentów ze zmienioną nazwą:

Poprawione_zalaczniki.zip

Odpowiedzi_na_pytania_z_dn__2_03_br__Lacznik.pdf

Profil_przesla_linii_110_kVp-2.pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_27_02_br_Lacznik_Imielin.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_20_02__br__do_pn__GK_271_8_2020_-_Lacznik_Imielin.pdf

Ogloszenie_(3)_o_zmianie_ogloszenia_-_lacznik_Imielin.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_(3).pdf

Uwaga zmienia się nazwa zadania nadana przez zamawiającego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 w tym przedmiary robót według których wyceniają się wykonawcy nie ulega zmianie. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP. Zmienił się też termin składania ofert jw. 

 Ogloszenie_(2)_o_zmianie_ogloszenia_-_Lacznik_Imiellin.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_(2)_Lacznik_Imielin.pdf

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_14_02_2020_r__-_Lacznik_Imielin.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_10-11_02_br_dotyczace_wyjasnienia_tresci_SIWZ_-_Lacznik.pdf 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_Lacznik_Imielin.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_-_Lacznik.pdf

 Ogloszenie o_zamowieniu_BZP -_lacznik.pdf

SIWZ_lacznik.pdf

Uwaga otrzymano informację, że załacznik nr 7 się nie rozpakowuje ( poniżej zamieszczono ponownie)

Lacznik__Gk_271_8_2020_Imielin.zip

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-lacznik.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-lacznik.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-lacznik.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-lacznik.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-lacznik.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-lacznik.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-przedmiary-dokumentacja-projektowa.zip
zarzadzenie-bm-272.1.002.2020-powolanie-komisji-przetargowej.pdf
««« powrót