MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  05-09-2019 | 15:52
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2019 | 15:25
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r." 05.09.2019

 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychz terenu Miasta Imielin

w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r."

GK.271.40.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_odbior_i_zagospodarownie_odpadow_Imielin -_opublikowane_w_Dzienniku_Urzedowym_Unii_Europejskiej.pdf

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_odpady_2020_2021_opublikowane_w_BZP.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_-_odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych_2020_-_2021_Imielin.pdf

Pelna_ocena_oferty_do__postepowania__GK_271_40_2019.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_przetargu_GK_271_40_2019.pdf

Zmiana_tresci_SIWZ.pdf

Uwaga - Zmieniono treść SIWZ w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Aktualna treść Formularza ofertowego poniżej. 

odpowiedz_na_pytania_1_z_dnia_19_09_2019.pdf

Poprawiony_Zalacznik_nr_1_Formularz_Ofertowy_-_odpady_komunalne_Imielin.doc

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_Dzienniku_Urzedowym_Uni_Europejskiej.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_BZP.pdf

SIWZ_odpady_komunalne_Imielin_2020_2021.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-do-siwz-edytowalna-wersja-formularza-jedz.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-odpady-komunalne-imielin-2020-2021.pdf
zalacznik-nr-4-do-siwz-wykaz-wykonanych-uslug-odpady-2020-2021.doc
zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-narzedzi-odpady.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-odpady-2020-2021.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-odpady-komunalne-2020-2021-imielin.pdf
zalacznik-nr-8-kluczpub_oferta_postepowanieid_f15dee11-882d-4b28-ab73-c57bbe54783e.asc
instrukcja-wypelniania-jedz-espd-5-.pdf
instrukcjauzytkownikasystemuminiportalepuap.pdf
zarzadzenie-bm-nr-271.1.012.2019-komisja-przetargowa.pdf
zalacznik-nr-2-espd-request.pdf
zalacznik-nr-2-espd-request.xml
««« powrót