MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  21-08-2019 | 15:34
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2019 | 14:22
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2019/2020.” 21.08.2019

 

 

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2019/2020.”

GK.271.39.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_akcja_zima_2019_2020__GK_271_39_2019.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_akcja_zima_2019_2020.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_39_2019.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_akcja_zima_2019_2020.pdf

SIWZ_akcja_zima_2019_2020.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-akcja-zima-2019-2020.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-akcja-zima-2019-2020.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-uslug-az-2019-2020.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-az-2019-2020.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-akcja-zima-2019-2020.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-akcja-zima-2019-2020-imielin.pdf
zarzadzenie-bm-komisja-przetargowa.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-akcja-zima-2019-2020.pdf
««« powrót