MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  20-08-2019 | 15:11
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2019 | 14:23
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Brata Alberta do rowu G oraz przebudowa przepustu na potoku Imielinka w Imielinie." 20.08.2019

 

 

„Zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Brata Alberta do rowu G

oraz przebudowa przepustu na potoku Imielinka w Imielinie."

GK.271.41.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zarurowanie_rowu_ul__Lesna_GK_271_41_2019.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zarurowanie_ul__Lesna_Imielin.pdf

załacznik do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - porownanie_ofert.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_41_2019.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_zarurowanie_rowu_ul__Lesna_w_Imielinie.pdf

SIWZ_zarurowanie_rowu_ul_Lesna_w_Imielinie.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.doc
zalacznik-nr-5-grupy-kapitalowe-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.doc
zalacznik-nr-6-opis-przedmiotu-zamowienia-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.zip
zalacznik-nr-6-przedmiar-robot.doc
zarzadzenie-bm-komisja-przetrgowa.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-zarurowanie-rowu-ul.-lesna.pdf
««« powrót