MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  03-07-2019 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  13-08-2019 | 11:07
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.” 03.07.2019

 

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.”

GK.271.34.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_ul__Kolejowa__Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_ul__Kolejowa_GK_271_34_2019.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_34_2019.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_ul__Kolejowa_w_Imielinie.pdf

SIWZ_ul_Kolejowa_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-ul.-kolejowa.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-ul.-kolejowa.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-ul.-kolejowa-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-ul.-kolejowa.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-ul.-kolejowa.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-ul.-kolejowa.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-przedmiary-ul.-kolejowa.zip
zarzadzenie-komisja-przetargowa-271.1.009.2019.pdf
««« powrót