MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  14-03-2019 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2019 | 14:30
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.” 14.03.2019

 

„Przebudowa ulicy Drzymały w Imielinie

na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.”

GK.271.14.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_przebudowa_ul__Drzymaly_2019.pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_ul__Drzymaly_2019.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_GK_271_14_2019.pdf

 

Odpowiedzi_na_pytania_z_dn__20_03__GK_271_14_2019_(2).pdf

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_GK_271_14_2019_ul__Drzymaly.pdf

Wyjasnienie_tresci_SIWZ_GK_271_14_2019.pdf

zmiana_tresci_SIWZ_GK_271_14_2019__25_03_br.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_przebudowa_ul__Drzymaly_2019.pdf

SIWZ_przebudowa_ul__Drzymaly_2.pdf

Przedmiar_Imielin_-_ul__Drzymaly_-_roboty nieujęte_60m.pdf

Zarzadzenie_nr_271_1_004_2019_komisja_pretragowa.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ulicy-drzymaly.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przebudowa-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-ul.-drzymaly-2.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przebudowa-ul.-drzymaly.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-ul.-drzymaly-2019.zip
««« powrót