MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  14-03-2019 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  08-05-2019 | 11:42
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.” 14.03.2019

 

„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.”

GK.271.13.2019

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_przebudowa_ul__Sapety_2019.pdf

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_-_przebudowa_ul__Sapety.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_13_2019.pdf

 Uwaga do Wykonawców zamierzających złożyć ofertę:

Na chodnikach należy przewidzieć bezfazową, o kolorze brąz kasztanowy, kostkę typu Kontur lub równoważną,

Na zjazdach należy przewidzieć bezfazową grafitowa kostkę typu Kontur lub równoważną.

 

Wyjasnienie_tresci_SIWZ_GK_271_13_2019.pdf

 

Uwaga: Uzupełnia się szczególowy zakres robót o roboty instalacyjne elektryczne w zakresie przedstawionym w poniższym przedmiarze robót.

Proszę wszystkich Wykonawców o uwzglednienie całego zakresu wyszczególnionych robót elektrycznych w swoich ofertach (kosztorysach ofertowych).

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_15_03.pdf 

Imielin_ul__Sapety_-_elektryka_-_etap_II_-przedmiar.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_przebudowa_ul__Sapety_2019.pdf

SIWZ_przebudowa_Sapety_2019.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-sapety-2.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-sapety-2019.zip
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ulicy-sapety.doc
««« powrót