MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  24-09-2014 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2015 | 09:31
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia. 24.09.2014

 

„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Budowa_chodnika_wzdluz_ul_Wyzwolenia_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Budowa_chodnika_wzdluz_ul__Wyzwolenia_w_Imielinie.pdf

 

Do_wszystkich_Wykonawcow_-_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_2_10_2014.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_chodnika_wzdluz_ulicy_Wyzwolenia_w_Imielinie...pdf


SIWZ_Budowa_chodnika_wzdluz_ulicy_Wyzwolenia_w_Imielinie_2.pdf

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.rtf
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-osob-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot-budowa-chodnika-wzdluz-ulicy-wyzwolenia-w-imielinie.pdf
zalacznik-nr-7-specyfikacje-techniczne-budowa-chodnika-ul.-wyzwolenia.pdf
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-budowa-chodnika-przy-ul.-wyzwolenia-w-imielinie.doc
0-opis-techniczny.pdf
1.1-plan-sytuacyjny-cz.1.pdf
1.2-plan-sytuacyjny-cz.2.pdf
0-opis-techniczny_wyzwolenia.pdf
1-plan-sytuacyjny.pdf
2-profil.pdf
3.1-przekroj-typowy-a-a-b-b-c-c.pdf
3.2-przekroj-typowy-d-d-e-e-f-f.pdf
3.3-schemat-przesla-ogrodzeniowego-p1.pdf
3.4-schemat-bramy-wjazdowej-w1.pdf
3.5-schemat-furtki.pdf
4.1-przekroje-poprzeczne.pdf
4.2-przekroje-poprzeczne.pdf
strona-tytulowa_wyzwolenia.pdf
1-plan-sytuacyjny_konstrukcja.pdf
2-konstrukcja-mur-oporowy.pdf
opis-mur-oporowy.pdf
strona-tytulowa_wyzwolenia_imielin-model.pdf
przebudowa-teletechnika-opis-pw-imielin-wyzwolenia.pdf
przebudowa-teletechnika-schemat-kabli-imielin-wyzwolenia.pdf
przebudowa-teletechnika-siec-abonencka-imielin-wyzwolenia.pdf
przebudowa-teletechnika-siec-rozdzielcza-imielin-wyzwolenia.pdf
0-opis-techniczny-drogowa.pdf
1.1-plan-sytuacyjny-cz.1..pdf
1.2-plan-sytuacyjny-cz.2..pdf
2.1-profil-podluzny-cz.1..pdf
2.2-profil-podluzny-cz.2.pdf
3.1-przekroj-typowy-a-a-b-b.pdf
3.2-przekroj-typowy-c-c-d-d.pdf
3.3-przekroj-typowy-e-e.pdf
4.1-przekroje-poprzeczne-cz.1.pdf
4.2-przekroje-poprzeczne-cz.2.pdf
4.3-przekroje-poprzeczne-cz.3.pdf
««« powrót