MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  09-04-2013 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2013 | 07:01
data wytworzenia dokumentu:  09-04-2013
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii. 09.04.2013
,,Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_uslugi_odbierania_i_zagospodarowania_odpadow_komunalnych.pdf

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206052-2013:TEXT:PL:HTMLogloszenie_o_wyborze_oferty_uslugi_odbierania_i_zagospodarowania_odpadow_komunalnych.pdf


informacja_o_zmianie_siwz_uslugi_odbierania_i_zagosp._odpadow.pdf

odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_z_13.05.2013.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu:


http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115038-2013:TEXT:PL:HTML

2013-ojs069-115038-pl.pdf

ogloszenie_o_zamowieniu_gminaimielin-2013-047087-f02-pl_uslugi_odbierania_i_zagospodarowania_odpadow.pdf


Dokumenty do pobrania:

siwz_uslugi_odbierania_i_zagospodarowania_odpadow_komunalnych_miasto_imielin.pdf

zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy_-_odpady__gmina_imielin.doc

zalacznik_nr_2__do_siwz_art._22-_odpady.doc
zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_art_24_-_odpady.doc
zalacznik_nr_4_do_siwz_istotne_postanowienia_umowy.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia_opz.pdf
zalacznik_nr_6_do_siwz_charakterystyka_gminy_imielin.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_grupuy_kapitalowe_-_odpady.doc
zalacznik__nr_8_do_siwz_wykaz_uslug_-_odpady.doc
zalacznik_nr_9_do_siwz_wykaz_narzedzi_-_odpady.doc
««« powrót