MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  02-04-2013 | 09:57
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2013 | 11:05
data wytworzenia dokumentu:  02-04-2013
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
„Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Imielinie (na odcinku od posesji 41do skrzyżowania z ulicą Baranowicza)” 02.04.2013

„Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Imielinie

(na odcinku od posesji 41 do skrzyżowania z ulicą Baranowicza)”


ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_chodnika_ul._drzymaly.pdf



ogloszenie_o_wyborze_oferty_chodnik_drzymaly_1.pdf

odpowiedz_pytanie_z_dnia_15.04_drzymaly.pdf



ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_chodnika_przy_ul._dzrymaly_13.pdf


Dokumenty do pobrania:

siwz_budowa_chodnika_przy_ul._drzymaly_od_41.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_-_drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_2_p_r_o_j_e_k_t_umowy_-_drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_3_art._22-_drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu_-_drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_5_wykaz_robot__drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_6_wykaz_osob_-_drzymaly_ii.doc
zalacznik_nr_8_grupy_kapitalowe_-_drzymaly_ii.doc

załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót

sst_-_drogowe_-_drzymaly.pdf
sst_-_kanal.deszczowa__-_drzymaly.pdf
przedmiar-_chodnik_drzymaly_ii_etap.pdf

02_sytuacja__ii.pdf
03_plansza_zbiorcza_uzbrojenia_terenu_ii.pdf
04_profil_podluzny_ii.pdf
05_przekroj_konstrukcyjny_ii.pdf
07_sytuacja_-_kanalizacja_ii.pdf
12_wpust_deszczowy_uliczny_ii.pdf
13_studnia_rewizyjna1200_ii.pdf
17_szczegol_uzupelnienia_konstrukcji_nawierzchni_ii.pdf
««« powrót