MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  18-02-2013 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2013 | 12:54
data wytworzenia dokumentu:  18-02-2013
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komisariatu Policji na potrzeby Szkoły Podstawowej – klas początkowych przy ul. Dobrej 2 w Imielinie. 18.02.2013

   Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komisariatu Policji

na potrzeby Szkoły Podstawowej – klas początkowych przy ul. Dobrej 2 w Imielinie.
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przebudowa_komisariatu.pdfogloszenie_o_wyborze_oferty_przebudowa_komisariatu.pdfodpowiedzi_ii_na_pytania_z_dnia_27.02.2013.pdf


poprawiona_odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_27.02.pdf

zmiana_tresci__siwz_przebudowa.pdf

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_27.02.2013.pdf


odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_25.02..pdf

zestawienie_stolarki_drzwiowej_rys._a7.pdf
zestawienie_stolarki_okiennej_rys._a8.pdfogloszenie_o_zamowieniu_przebudowa_komisariatu_policji.pdf


Dokumenty do pobrania:

siwz_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_komisariatu_policji.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_-_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.doc
zalacznik_nr_2____projekt_umowy_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.rtf
zalacznik_nr_3__art._22-_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.doc
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_art_24_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.doc
zalacznik_nr_5_wykaz_robot_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.doc
zalacznik_nr_6_wykaz_osob_przebudowa_i_zmiana_sposobu_uzytkowania_budynku_policji.doc


Dokumentacja projektowa

Architektura:

dokumentacja_projektowa_-_architektura_i_konstrukcja_przebudowa_-_czesc_opisowa.pdf
arch_imielin_pb_a1.pdf
arch_imielin_pb_a2.pdf
arch_imielin_pb_a3.pdf
arch_imielin_pb_a4.pdf
arch_imielin_pb_a5.pdf
arch_imielin_pb_a6.pdf
arch_imielin_pb_a7.pdf
arch_imielin_pb_a8.pdf
arch_imielin_pb_z0.pdf

Załaczniki:
charakterystyka_energetyczna_bud.pdf
dokumentacja_fotograficzna.pdf
opinia_budowlana_konstr.pdf
oug_imielin_2009.pdf
zgodnosc_z_mpzp.pdf


Instalacje:
projekt_przebudowa_-_instalacje_czesc_opisowa.pdf
is-01_imielin_klimatyzacja.pdf
is-02_wod-kan_parter.pdf
zest_materialow.pdf


Instalacje elektryczne:
projekt_instalacji_elektrycznej_-_przebudowa_-_czesc_opisowa.pdf
02.10_-_roboty_w_zakresie_instalacji_elek.pdf
02.11_-_tablice_rozdzielcze.pdf
e1.pdf
e2.pdf
e3.pdf
e4.pdf
e5.pdf
e6.pdf
imielin_silne_zest_mat.pdf
obliczenia_bez_kart.pdf
oswiadczenia_imielin.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
stwiorb_roboty_budowlane.pdf
stwior_-_roboty_instalacyjne_wod_-_kan.pdf
stwipr_instalacja_klimatyzacji.pdf
stwior_02.10_-_roboty_w_zakresie_instalacji_elek.pdf
stwior_02.11_-_tablice_rozdzielcze.pdf

Przedmiary:
roboty_budowlane-przedmiar.pdf
roboty_instalacyjne_wod-kan_-_przedmiar.pdf
roboty_instalacyjne_klimatyzacja_-_przedmiar.pdf
roboty_instalacyjne_elektryczne_-_przedmiar.pdf
««« powrót