MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-01-2013 | 10:58
data ostatniej modyfikacji:  26-02-2013 | 13:41
data wytworzenia dokumentu:  22-01-2013
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin w ramach realizacji zadania pn: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4).” 22.01.2013

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin                          w ramach realizacji zadania pn: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej             dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4).


ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_opracowanie_projektu_kan_san.pdf


ogloszenie_o_wyborze_oferty_opracowanie_dokumentacji_projektowej_ks.pdf

informacja_o_zmianie_tresci_siwz_opracowanie_dokumentacji_projektowej.pdfobowiazujacy_zalacznik_nr_5_wykaz_osob_-projekt_kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc
ogloszenie_o_zamowieniu__projekt_kanalizacji_sanitarnej_etap_ii_obszar_3_i_4.pdf


Dokumenty do pobrania:

siwz_projekt_kanalizacji_sanitarnej_etap_ii_obszar_3_i_4.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy__projekt_kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc
zalacznik_nr_2_projekt_umowy_-_projekt_kanalizacji_sanitarnej_etap_ii_obszar_3_i_4.pdf
zalacznik_nr_3_art._22-kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu_-kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc

zalacznik_nr_5_wykaz_osob_-projekt_kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc
zalacznik_do_zalacznika__nr_5_wykaz_prac_projekt_kanalizacja_sanitarna_etap_ii_obszar_3_i_4.doc

zalacznik_nr_6_opis_przedmiotu_zamowienia_projekt_kanalizacji_sanitarnej_etap_ii_obszar_3_i_4.pdf

««« powrót