MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  23-11-2012 | 11:18
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2012 | 11:07
data wytworzenia dokumentu:  23-11-2012
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania: I – Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II – Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta Imielin 23.11.2012


Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania:

I – Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości  gminnych

II – Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci

na terenie Miasta Imielin


ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_odpady_2013.pdf


ogloszenie_o_wybosze_najkorzystniejszej_oferty__swiadczenie_uslug_wywozu_odpadow_komunalnych_zadanie_1.pdf

ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_swiadczenie_uslug_wywozu_odpadow_komunalnych_zadanie_2.pdfodpowiedzi_na_pytania_do_przetargu.pdf

ogloszenie_o_zamowieniu_swiadczenie_uslug_wywozu_odpadow_komunalnych.pdfDokumenty do pobrania:

siwz_swiadczenie_uslug_wywozu_odpadow_komunalnych.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_odpady_.doc
zalacznik_nr_2a_-_projekt_umowy_zad_nr_1.doc
zalacznik_do_umowy.doc
zalacznik_nr_2b-_projekt_umowy_zad_nr_2.doc
zalacznik_nr_3_osw._art._22_odpady_.doc
zalacznik_nr_4oswiadczenie_o_nie_podleganiu_odpady_.doc
zalacznik_nr_5a_opic_przedmiotu_zamowienia_zad_1.doc
zalacznik_nr_5b_-opis_przedmiotu_zamowienia_zad_nr_2.doc««« powrót