MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  04-10-2012 | 11:55
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2012 | 11:37
data wytworzenia dokumentu:  04-10-2012
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin. 04.10.2012

Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków,

obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin.
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_energia_2013.pdfogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_energia_2013.pdfodpowiedzi_na_pytania_z_dnia_12.10.12. do przetargu zakup energi elektrycznej.pdf


odpowiedz_na_pytania_z_dnia_10.10.2012r_._do_przetargu zakup energii elektrycznej.pdfogloszenie_o_zamowieniu_energia_2013.pdf

Dokumenty do pobrania:

siwz_zakup_energi_elektrycznej.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_energia_2013.doc
zalacznik_nr_2_-_projekt_umowy_umowy_-_energia.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_art._22_-_energia__2013.doc
zalacznik_nr_4_oswiadczenie_art._24_ust.1__-_energia_2013.doc

zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_-_energia.pdf


««« powrót