MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  25-09-2012 | 12:53
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 10:07
data wytworzenia dokumentu:  25-09-2012
autor dokumentu: Gaweł Mariusz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. Wiem więcej - mogę więcej! realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 25.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. Wiem więcej - mogę więcej! realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                       część VI - Komputery przenośne (Laptopów) i część VIII - Meble szkolneogloszenie_o_zamowieniu_komputery_przenosne_i_meble_szkolne.pdf

Dokumenty do pobrania:

siwz_dostawa_pomocy_dydaktycznych_komputery_przenosne_meble_szkolne.pdf

zalacznik_nr_5_komputery_meble.doc««« powrót