BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis

data publikacji:  06-02-2013 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  06-02-2013 | 09:55
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

 

Oferta złożona przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum CORDIS na realizację zadania publicznego: ochrony i promocji zdrowia, pt. "Zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Imielina"

 

Oferta

 

Zarządzenie Nr BM.0050.8.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 05 lutego 2013 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 14 lutego 2013 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.