BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

data publikacji:  06-11-2012 | 13:48
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2012 | 13:56
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie oraz promocja kultury i sztuki: Imielin - tak to widzę!" w formie małego grantu.

 

- Oferta

 

- Zarządzenie Nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 06 listopada 2012 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 13 listopada  2012 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.