BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty » Oferta złożona przez PZERiI Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach

data publikacji:  30-07-2012 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2012 | 14:46
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Robert Lipa

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie turystyki krajoznawczej, kultury i tradycji poprzez organizację imprez dla osób starszych oraz samotnych z Imielina" w formie małego grantu.

 

- Oferta

 

- Zarządzenie Nr 0050.29.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27 lipca 2012 roku

 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości i każdy w terminie do 7 sierpnia 2012 roku może zgłosić uwagi dotyczące oferty.