BIP » ORGANIZACJE POZARZĄDOWE » Małe granty

data publikacji:  30-07-2012 | 14:08
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2021 | 12:56
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Patryk Przebindowski

ROK 2021

 

Zarządzenie Nr BM.0050.69.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 2 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego "Sokół" w Imielinie na wsparcie realizacji zadania pt. "Promowanie osiągnięć artystycznych plastyków z grupy “Kastalia” zrzeszającej amatorów i artystów plastyków działających na terenie Imielina".

 

data publikacji:  02.09.2021 r.

 

Zarządzenie NR BM.0050.60.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2021 roku".

 

data publikacji:  16.07.2021 r. do 23.07.2021 r.


 ROK 2020

 

Zarządzenie NR BM.0050.68.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego Sokół w Imielinie na wsparcie realizacji zadania pt. Promowanie osiągnięć artystycznych plastyków z grupy “Kastalia” zrzeszającej amatorów i artystów plastyków działających na terenie Imielina.

 

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „Sokół” w Imielinie z dnia 25 września 2020 roku, realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez prezentację osiągnięć kulturalnych w mieście, kraju i zagranicą oraz promowanie tradycji i kultury Miasta Imielin.

 

data publikacji:  29.09.2020 r. do 06.10.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.45.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie  turystyki poprzez organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób w wieku  emerytalnym z Imielina w 2020 roku”.

 

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie  turystyki poprzez organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób w wieku  emerytalnym z Imielina w 2020 roku

 

data publikacji:  22.07.2020 r. do 29.07.2020 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla  Stowarzyszenia Zielony Imielin na wsparcie realizacji zadania pt. Kampania antysmogowa „NIE TRUJCIE NAS”.

 

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego  Stowarzyszenia Zielony Imielin dla  realizacji zadania z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

data publikacji:  07.02.2020 r. do 13.02.2020 r.

 

 


 ROK 2019

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.54.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 8 października 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Miejskiego Klubu Sportowego Imielin na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć parabadmintona w 2019 roku”

 

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego  Miejskiego Klubu Sportowego Imielin dla  realizacji zadania pt. „upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez  prowadzenie zajęć parabadmintona w 2019 roku”.

 

 

data publikacji:  09.10.2019 r. - 16.10.2019 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.51.2019  Burmistrza Miasta Imielinz dnia 3 października 2019 r. w sprawie:  udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego „sokół” w Imielinie na  wsparcie realizacji zadania pt. „Promocja działalności muzycznej przez chór „Harfa”  z Imielina podczas koncertów na terenie Polski”.

 

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kulturalnego Sokół w Imielinie na wsparcie realizacji zadania „Promocja działalności muzycznej przez chór „Harfa” z Imielina podczas koncertów na terenie Polski”.z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez upowszechnianie oraz promocję kultury  i sztuki, oraz prezentację osiągnięć kulturalnych w mieście, kraju i za granicą


 

data publikacji:  03.10.2019 r. - 09.10.2019 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób w wieku  emerytalnym z Imielina w 2019 roku”.

 

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób w wieku  emerytalnym z Imielina w 2019 roku”.

 

 

data publikacji:  26.07.2019 r. - 01.08.2019 r.

 

 

Zarządzenie nr BM.0050.36.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Energia” Imielina na wsparcie realizacji zadania pt. „Wakacyjna przygoda z tańcem” - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – lato 2019”..

 

Uproszczona oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Energia” Imielina na realizację zadania publicznego pt. „Wakacyjna przygoda z tańcem” - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – lato 2019”.

 

 

data publikacji:  03.07.2019 r. - 12.07.2019 r.

 

 


ROK 2018

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Mysłowice na wsparcie realizacji zadania pt. „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprezy turystycznej i krajoznawczej dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2018 roku”

 

 

 Zarządzenie nr BM.0050.30.2018 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego Sokół  na realizację zadania publicznego pt. „Promowanie osiągnięć Chóry Harfa z Imielina podczas obchodów „Dni Św. Władysława-króla Węgier i patrona Polonii Węgierskiej” - Oferta  Stowarzyszenia Kulturalnego Sokół  na realizację zadania publicznego pt. „Promowanie osiagnięć Chóry Harfa z Imielina podczas obchodów „Dni Św. Władysława-króla Węgier i patrona Polonii Węgierskiej”” 

 

 

Oferta UKS Imielin ENERGIA - Zarządzenie nr BM.0050.26.2018 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Energia" z Imielina na wsparcie zadania pt. " WAKACYJNA PRZYGODA Z TAŃCEM-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - lato 2018"

 

Uproszczona oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Energia” Imielina na realizację zadania publicznego pt. „Wakacyjna przygoda z tańcem” - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – lato 2019”.

 

Oferta  Katowickiego  Stowarzyszenia Trzeźwości "Dwójka" w Katowicach  na realizację zadania pt. "Obóz  terapeutyczno- integracyjny Jarnołtówek 2018" 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiego Klubu Sportowego Imielin na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć para-badmintona”

 

 

Uproszczona oferta Miejskiego Klubu Sportowego Imielin na realizację zadania pn.: Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez  prowadzenie zajęć parabadmintona w okresie od 16.11.2017 do 22.12.2017 roku.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.25.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem : „Upowszechnienie turystyki poprzez organizację imprezy turystycznej i krajoznawczej dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2017 roku”

 

 Uproszczona oferta Miejskiego Klubu Sportowego Imielin-udział w rozgrywkach III ligi kobiet Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Termin realizacji zadania od 03.10.2016 do 22.12.2016 r.

 

 Zarządzenie Nr BM.0050.48.2016 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 września 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiego Klubu Sportowego Imielin, na realizację zadania publicznego p.n. "Udział w rozgrywkach III ligii kobiet Śląskiego Związku Piłki Siatkowej"

 

Oferta złożona w dniu 21 lipca 2016 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów


Zarządzenie Nr BM.0050.39.2016 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach, na realizację zadania publicznego p.n. "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprezy turystycznej i krajoznawczej dla osób w wieku emerytalnym z Imielina w 2016 roku"

 
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Ludowy Klub Spotrowy "Pogoń" Imielin w dniu 09.09.2016r na realizację zadania publicznego p.n."Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat"

Zarządzenie Nr BM.0050.46.2016 Burmistrza  Miasta  Imielin z dnia  9 września  2016 roku w  sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" Imielin, na realizację zadania publicznego p.n.: "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w  wieku od 8 do 10 lat"

 

Ogłoszenie z dnia 26.02.2016 r. o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku