MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  23-11-2011 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  14-03-2018 | 09:14
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Platforma Informacyjno - Usługowa Emp@tia 

 

Rejestr

 

Przepisy prawa

 

Program Maluch plus

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o prowadzonych szkoleniach w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowanych do podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin.

41-407 Imielin ul. Imielińska 81
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych