MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  23-11-2011 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2020 | 10:55
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Platforma Informacyjno - Usługowa Emp@tia 

 

Dostęp do aktualnego Rejestru żłobków na platformie Empatia:

 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

 

 

Przepisy prawa

 

Program Maluch plus

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o prowadzonych szkoleniach w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowanych do podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.