MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  23-11-2011 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2020 | 15:09
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Platforma Informacyjno - Usługowa Emp@tia 

 

Dostęp do aktualnego Rejestru żłobków na platformie Empatia:

 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

 

1 stycznia 2020 r. rozpoczyna się okres sprawozdawczy w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za 2019 r.

Podmioty inne niż JST prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) wypełniają formularz sprawozdania (RKZ-4), o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Formularz ten będzie dostępny na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, analogicznie jak pozostałe wnioski i formularze z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, po zalogowaniu się profilem zaufanym (korzystając  z login.gov.pl) lub podpisem elektronicznym do modułu eWnioski, w zakładce „Dokumenty RKZ”. Sprawozdanie należy przesłać do gminy, na terenie, której prowadzone są instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dla każdej instytucji oddzielnie), w terminie do 31 stycznia 2020 r.

 

Przepisy prawa

 

Program Maluch plus

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o prowadzonych szkoleniach w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowanych do podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.