MENU PRZEDMIOTOWE » REJESTRY

data publikacji:  23-11-2011 | 10:19
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2019 | 14:37
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Platforma Informacyjno - Usługowa Emp@tia 

 

Rejestr

 

Przepisy prawa

 

Program Maluch plus

 

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  o prowadzonych szkoleniach w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowanych do podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.