MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE » Majątek Miasta

data publikacji:  24-05-2011 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  15-06-2020 | 18:48
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 rok

 

 

 

 

 

archiwum :

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK