MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Uchwały Rady Miasta » Uchwały Rady Miasta - kadencja 2006-2010 » Uchwały Rady Miasta - 2006 rok

data publikacji:  27-04-2011 | 08:34
data ostatniej modyfikacji:  19-05-2011 | 14:05
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Ryszarda Orła w Okręgu wyborczym nr 2

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2006 roku
w sprawie budżetu miasta Imielin na 2007 rok

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie podatku od posiadania psów

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Imielin na 2007 rok

 

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2007 rok

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 06 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2006 roku
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Burmistrzem Miasta Imielin

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Imielin

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Imielin

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miasta Imielin z dnia 23 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Imielin