MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE » Budżet Miasta » sprawozdania z wykonania budżetu

data publikacji:  26-04-2011 | 10:08
data ostatniej modyfikacji:  02-10-2020 | 11:31
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian


 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2019 rok

 

 

Sprawozdania za II kwartał 2020 roku


Sprawozdanie - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowejn za I półrocze 2020 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Miejskie Centrum Kultury

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku SPZOZ

 

2019 ROK

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
 

Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.

 

Sprawozdanie za III kwartał 2019 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

 

Sprawozdania za II kwartał 2019 roku 

 

Sprawozdania za I kwartał 2019 roku

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018

 

2018 ROK

 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Sprawozdania za IV kwartał 2018 roku

 

 Sprawozdania za III kwartał 2018 roku

 

Sprawozdania za II kwartał 2018 roku

 

Sprawozdania za I kwartał 2018 roku.

 


 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2107 rok

 

Sprawozdania za III kwartał 2017 roku

 

Sprawozdania za II kwartał 2017 roku

 

Sprawozdania za I kwartał 2017 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu  za I półrocze 2017 roku

 


2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

 

Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku

 

Sprawozdanie za I kwartał 2016 roku

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok

 

Sprawozdanie za I kwartał 2015 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2014 roku

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2013 rok 

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 rok

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2012 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 rok

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 rok

 

 

Uchwała Nr 4100/III/70/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK

 

SPRAWOZDANIE DO BILANSU ZA 2010  ROK

 

Uchwała Nr 4100/III/62/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

 

SPRAWOZDANIE DO BILANSU ZA 2009 ROK

 

Uchwała Nr 4100/III/16/2010 z dnia 24 marca 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok