BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego » Urząd Stanu Cywilnego

data publikacji:  18-04-2011 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2015 | 14:26
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego


Sprostowanie aktu stanu cywilnego


Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


Urodzenia


Małżeństwa


Zgony


Inne sprawy USC