BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego » Dowody osobiste

data publikacji:  18-04-2011 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2015 | 11:02
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

 

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

 

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

 

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

 

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi