BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Finansowo-Budżetowy

data publikacji:  07-04-2011 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2020 | 14:15
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Referat Finansowo-Budżetowy

 

PODATKI

parter pok. 14


tel. 32 22-54-103, tel. 32 22-54-104

 

ZMIANY W PODATKACH

W związku ze zmianą Ordynacji podatkowej nowelizacji uległa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono przepis, który zakłada, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza kwoty 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.
Ponadto podatku nie nalicza się w przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 6,10 zł.
Kwota ta wynika z najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Poz. 1529), określona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.


Klauzula Informacyjna RODO _ Podatki i Opłaty lokalne

 

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

  

3. DEKLARACJA  NA PODATEK LEŚNY


Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

4. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH


5. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

6. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 

 

 

PRZEPISY PRAWA:

 

Uchwały obowiązujące w 2017 roku

 

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października w sprawie opłaty targowej

 

Uchwały obowiązujące  w 2016 roku

 

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Uchwała Nr XII/70/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

 

Uchwały obowiązujące w 2015 roku

 

Uchwała Nr XLVII/308/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 litopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru , wysokości dziennych stawek i terminów płatności opłaty targowej, zarządzanie jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz teminu płatności dla inkasentów


Uchwała Nr XLVII/311/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

Nr konta bankowego:
PEKAO Bank Pekao S.A.
58124042271111000048459484

 

WIĘCEJ INFORMACJI