BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Referaty i samodzielne stanowiska UM » Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

data publikacji:  07-04-2011 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2020 | 14:14
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

 

II piętro pok. 38 i 39


tel. 32 22-54-138, tel. 32 22-54-139,

tel. 32 22-54-140, tel. 32 22-54-141, tel. 32 22-54-142

 


DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

 

 

wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału:

 

- z ustaleniami planu miejscowego,


- z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu numer ....... z dnia ........ ,


- z przepisami odrębnymi.

 

wniosek o wydanie wyrysu i wypisu:

 

- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]


- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektroniczniepoprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami mpzp


wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji


  Informacje :

Informacje dotyczące rewitalizacji